בניין משרדים ומעבדות, הזרע. אדריכל צבי קימלמן
בניין שמיר, בית החולים אסף הרופא. שרון אדריכלים