מערכות מיזוג אוויר מותאמות לבניה ירוקה  - מערכות יעילות אנרגטית  


בניה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, בניה ותפעול של מבנים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד לשלב התפעול השוטף, בהתאם לעקרונות שימור הסביבה וחסכון במשאבי אנרגיה ומים.
לתחום המיזוג יש חשיבות עצומה כמרכיב מרכזי בבניה הירוקה לסוגיה. חברת ח.דנון מהנדסים מתמחה בתכנון מערכות מיזוג אוויר המותאמות לצריכת אנרגיה נמוכה, בהתאמה לצורכי הבנייה הירוקה ולדרישותיה.

על מנת להגיע לצריכת אנרגיה מינימלית ולתת מענה לצורכי הבנייה הירוקה
( על פי התקן הישראלי 5281 ותקן (LEED נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות דוגמת:
  • מערכות מרכזיות בתצורת VRF (Variable Refrigerant Flow - זרימת/ספיקת קרר משתנה) הכוללות יחידות עיבוי מרכזיות ובהן מדחסי אינוורטר, המשנים את תפוקתם בהתאם לצריכת האנרגיה הנדרשת על ידי יחידות הפנים, ובכך מקטינים משמעותית את צריכת החשמל. יחידות העיבוי מספקות קרר (גז קירור) בספיקה משתנה למספר מאיידים (מזגנים פנימיים). ספיקת הקרר נקבעת על ידי שסתומים מבוקרים, לקבלת טמפרטורה מדויקת תוך צריכת אנרגיה נמוכה.
     
  •  מערכות מרכזיות לייצור מים קרים עם מערכת ייעודית להשבת חום (Heat Recoveryהמחממת מים על ידי שימוש בקו הגז החם כמעבה מוקדם ו/או מעבה תחליפי. התוצאה של השימוש בטכנולוגיה הינה ייצור מים חמים בחינם, כתוצר לוואי של פעולת הקירור, ללא עלות נוספת. שלב נוסף בטכנולוגיה הנ"ל הינה השבת קור (Cool Recovery), המאפשרת קבלת מים קרים בחינם, בעת שימוש ביחידות העובדות בתצורת משאבת חום (HeatPump), לייצור מים חמים.
     
  • שימוש ביחידות קירור מים המוגדרות כיחידות High Efficiency, המותאמות לפרופיל הצריכה הצפוי של המתקן, קרי – יחידות בעלות COP (Coefficient of Performance - מקדם ביצוע) גבוה, המהווה מדד ליעילות יחידת קירור המים בתפוקה המתוכננת ובתנאי העבודה המתוכננים (בחירת יחידת קירור מים בעלת COP גבוה מאפשרת יעילות בעבודת היחידה בתפוקה המכסימלית) ו/או יחידות בעלות IPLV (Integrated Part Load Value) או ESEER  (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) גבוהים, המהווים שניהם מדדים ליעילות יחידת קירור המים באחוזי העמסה חלקיים, קרי – תפוקות משתנות, המאפשר לקבל יעילות אנרגטית בעומסים משתנים ובטמפרטורות חוץ משתנות.